พีทมอส คืออะไร
สวนครัว

พีทมอส (PEAT MOSS) คืออะไร และมีวิธีใช้อย่างไร

เนื่องจากเว็บ suankrua.com เป็นเว็บร้านสวนครัวซึ่งขายสินค้าการเกษตร อยากจะแนะนำวัสดุปลูกคุณภาพดีๆให้กับลูกค้าได้นำไปใช้ในราคาที่เป็นกันเองสมเหตุสมผล จึงได้ทำบทความแนะนำให้ลูกค้าได้รู้จักกับวัสดุปลูกเพื่อจะได้นำไปใช้กับต้นไม้ของท่าน เราสนับสนุนอยากจะให้ทุกๆบ้านปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกันในครัวเรือน ตามความเหมาะสมในพื้นที่ของแต่ละบ้านไม่มากก็น้อย เราจะได้มีผักที่สะอาดปลอดภัยไว้กินกันเพียงเล็กน้อยก็ยังดี แค่นี้ก็ช่วยลดปริมาณการบริโภคผักที่ไม่ปลอดภัยจากภายนอกได้บ้างแล้ว เพื่อสุขภาพของท่านเอง เรื่องสุขภาพสำคัญเราจึงต้องใส่ใจกันให้มากๆนะตัวเธอ คริคริ

พีทมอสคืออะไร? ดียังไง? และมีประโยชน์กับต้นไม้อย่างไร?

พีทมอส เกิดจากคำว่า PEAT + MOSS
peat คือ ซากพืชซากสัตว์ที่ที่ทับถมกันมานานหลายร้อยปี
moss คือ พืชจำพวกมอส มีหลายสายพันธุ์

พีทมอส

พีทมอส (PEAT MOSS) คือ วัตถุที่เกิดจากการย่อยสลายของมอส ซึ่งตายทับถมกันมานานเป็นเวลาหลายพันปี เราจะพบพีทมอสอยู่ชั้นล่างของสแฟกนั่มมอสที่ยังมีชีวิต การที่จะเกิดพีทมอสได้หนาประมาณ 2-3 ฟุต ใช้เวลาสะสมและย่อยสลายกว่า 1000 ปี พีทมอสจะมีมากที่แถบอากาศหนาว อย่างเช่นที่ อลาสก้า และทางตอนเหนือของจีน

พีทมอส ผลิตจาก “แบล็คพีท” (พีทมอสสีดำ) เกิดจากจากสแฟกนั่มพีทมอสที่ผ่านขบวนการย่อยสลายมานานกว่า 2000-4000 ปี ปราศจากวัชพืชปะปน นำเข้าจาก เยอรมันนี ใช้เพื่อเป็นวัสดุเพาะกล้าไม้ ต่างๆ เช่น เมล็ดพืชผักต่างๆ สปอร์เฟินโครงสร้างของพีทมอสจะมีลักษณะโปร่ง ช่องว่างอากาศสูง สามารถเก็บความชื้นได้ดี มีความเป็นกรดอ่อนๆ (pH ต่ำ) ปราศจากเชื้อสาเหตุโรคพืช ปราศจากวัชพืช จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมใช้เป็นวัสดุปลูกและวัสดุเพาะกล้าเป็นอย่างดี

พีทมอส 2 ชนิด

พีทมอสจะมีอยู่ 2 แบบ คือ

1. ไวท์พีท (White peat) เป็นพีทมอสที่อยู่ชั้นบน ผ่านการย่อยสลายยังไม่นาน เนื้อหยาบเนื่องจากมีโครงสร้างเส้นใยอยู่บ้าง
2. แบล็คพีท (Black peat) เป็นพีทมอสที่อยู่ชั้นล่าง อุ้มน้ำดี เนื้อละเอียดมาก มีความโปร่งน้อยเนื่องจากผ่านการย่อยสลายมานาน

พีทมอส เป็นวัสดุที่นิยมกันมากที่สุดในการนำมาเพาะสปอร์เฟิน เนื่องจากมีเนื้อละเอียด อุ้มน้ำได้ดี มีธาตุอาหาร สะอาด จัดการได้ง่าย และที่สำคัญคือ สะดวกในการแยกเฟินในระยะโปรทัลลัส หรือแยกเมื่อเกิดต้นจริงแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพในการเพาะสปอร์มากกว่าวัสดุอื่นๆ

คุณสมบัติของพีทมอส (PEAT MOSS) เป็นอินทรียวัตถุจากธรรมชาติ ที่เกิดจากการแยกชั้นและจับตัวกันอย่างช้า ๆ ของกลุ่มหินแร่ ซึ่งตายทับถมกันมานานเป็นระยะเวลาหลายพันปี ลักษณะของพีทมอสมีโครงสร้างโปร่ง ช่องว่างอากาศสูง สามารถเก็บความชื้นได้ดี สามารถอุ้มน้ำไว้แต่จะไม่อมน้ำจนแฉะ มีความเป็นกรดอ่อนๆ (pH ต่ำ) ปราศจากเชื้อสาเหตุโรคพืช ปราศจากวัชพืช เป็นวัสดุที่ไม่เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลง จึงเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับใช้เพาะปลูกต้นกล้า ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก ต้นกล้าสมบูรณ์ แข็งแรง ช่วยในการเจริญเติบโต

ประโยชน์ของพีทมอส

ประโยชน์ของพีทมอส

– รักษาน้ำและความชื้น สามารถช่วยเก็บความชื้นและปลดปล่อยออกมาให้พืชอย่างช้า ๆ เมื่อพืชต้องการ
– กรณีใช้กับดินเหนียวจะช่วยเพิ่มอากาศในดิน ทำให้ดินร่วนซุยขึ้นและช่วยในการถ่ายเทน้ำและอากาศได้สะดวก
– กรณีใช้กับดินทรายจะช่วยเพิ่มเนื้อดิน ช่วยให้ดินเก็บรักษาความชื้นและธาตุอาหารในดิน ลดการชะล้างธาตุอาหารของน้ำ
– ลดปัญหาการสลายตัวของธาตุอาหาร เป็นตัวปลดปล่อยปุ๋ยอย่างช้า ๆ ทำให้ช่วยประหยัดปุ๋ย
– ปกป้องดินจากการแน่นแข็งของดิน และช่วยเติมอินทรียวัตถุในเนื้อดิน
– ใช้ในปริมาณน้อยในการเพาะกล้าไม้ กล้าพืชผัก
– ทำให้การทำปุ๋ยหมักได้ผลดียิ่งขึ้น พีทมอสช่วยเร่งการทำปุ๋ยหมัก ลดการเกิดกลิ่นเหม็นและช่วยควบคุมการถ่ายเทอากาศและน้ำในกองปุ๋ยหมัก
– เป็นวัสดุปลูกพืชที่สะอาด ปราศจาก แมลง เชื้อโรค เชื้อรา แบคทีเรีย มีแร่ธาตุที่จำเป็นเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโต มีสภาพเป็นกลาง (มีค่า HP เป็นกลาง)

หลังจากที่เราได้รู้จักกับพีทมอสกันแล้วเรามาดูวิธีใช้ดีกว่าว่าเราจะนำพีทมอสไปใช้กันได้อย่างไร

วิธีใช้พีทมอส

วิธีใช้พีทมอสในการเพาะชำเมล็ดพันธุ์พืชและปักชำกล้าไม้

1. นำเมล็ดพันธุ์พืชหรือกิ่งปักชำแช่ในน้ำที่ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาและฮิวมิคในอัตราส่วน 200ซีซี(เชื้อราไตรโคเดอร์มา):20ลิตร(น้ำสะอาด):5กรัม(ฮิวมิค)ใช้เวลา1- 4ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความหนาบางของเมล็ดหรือเนื้อเยื่อของกิ่งปักชำเพื่อกำจัดและป้องกันเชื้อราสาเหตุของโรคเมล็ดและโคนเน่า

2. ใช้พีทมอสผสมกับขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 2:1 และนำมาผสมน้ำในสัดส่วน 2:1 (วัสดุเพาะ:น้ำ) โดยใช้น้ำจากการแช่เมล็ดพันธุ์ที่ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาแล้วเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับวัสดุเพาะ

3. เกลี่ยวัสดุเพาะชำในถาดหลุมให้ทั่วทุกหลุมโดยมีระยะห่างจากปากหลุมเพาะ1มิลลิเมตร ห้ามกดวัสดุเพาะจนแน่นหลุมเพราะจะเปียกมากเกินไป

4. หยอดเมล็ดหรือต้นอ่อนแล้วโรยวัสดุเพาะกลบอีกครั้ง ลักษณะแต่ละหลุมในถาดเพาะชำจะนูนๆ ความลึกของเมล็ดจะลึกอยู่ประมาณ 1-2มิลลิเมตร กรณีที่ฝังลึกกว่านี้เมล็ดอาจขาดอากาศไม่งอกหรืองอกช้า ส่วนการฝังตื้นรากจะลอยและล้มได้ส่วนกิ่งปักชำให้ปักลึกประมาณ1นิ้ว

5. สเปร์น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้าและบ่าย(ประมาณบ่าย2โมง) ควรรดด้วยสเปรย์ที่ให้ละอองน้ำอ่อน ๆสังเกตุปริมาณการให้น้ำพอวัสดุเพาะชื้นเท่านั้น อาจใช้ถังฉีดยาแบบมือโยกได้กรณีเพาะชำน้อยๆและไม้ได้ทำประจำ

6. วางถาดเพาะเมล็ดหรือต้นอ่อนไว้ในที่มีแสงสว่างอากาศ ถ่ายเท ห้ามวางบนพื้นดินเพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อราและแบคทีเรียที่อยู่ในดิน หลีกเลี่ยงแสงแดดจัดและสัตว์เลี้ยง

วิธีใช้พีทมอสในการเพาะชำเมล็ดพันธุ์พืช

การใช้พีทมอสผสมตุ้มตอนกิ่ง

คุณสมบัติเด่นอีกอย่างของพีทมอสคือช่วยไม่ให้น้ำระเหยตัวออกจากตุ้มตอนเร็วเกินไป ที่สำคัญพีทมอสเป็นอาหารที่ดีสำหรับรากพืชที่งอกออกมาจากกิ่งตอนทำให้รากเดินเร็วและมีขนาดใหญ่เมื่อนำมาเพาะชำจะเติบโตได้เร็วกว่าปกติอัตราการรอดสูง

1. ใช้พีทมอสผสมกับขุยมะพร้าว ในอัตราส่วน 10(ขุยมะพร้าว):1(พีทมอส)โดยปริมาตร

2. นำฮิวมิคมาผสมกับน้ำในอัตราส่วน 5กรัม(ฮิวมิค):20ลิตร(น้ำ)รดลงไปในวัสดุตามข้อที่1โดยเมื่อบีบดูแล้วมีน้ำหยดออกมาตามง่ามนิ้วมือเล็กน้อยห้ามผสมน้ำจนเปียก บรรจุลงตุ้มตอนต่อไป

หลังจากที่เราได้รู้จักกับพีทมอสกันไปแล้วนั้น หากท่านใดสนใจต้องการจะใช้งานพีทมอสกับต้นไม้ที่ท่านรัก สามารถสั่งซื้อกับเราได้จ้า คลิก

พีทมอส pindstrup

ซึงในร้านของเราใช้พีทมอสยี่ห้อ pindstrup โดยสั่งถุงใหญ่มาแบ่งขายให้ลูกค้าที่ต้องการใช้ในจำนวนไม่มาก หรือหากต้องการซื้อทั้งถุงใหญ่ก็สามารถส่งให้ได้ ลูกค้าสามารถเลือกขนส่งที่มีราคาค่าส่งถูกตามที่ลูกค้าพอใจแล้วแจ้งทางเราให้ส่งให้ได้เช่นกัน