Popper

Popper เป็น เม็ดดินเผา (Hydro Clay) สำหรับการใช้ในการประดับ หรือใช้เป็นเครื่องปลูกพืชที่ต้องการระบายอากาศได้ดี เช่น กล้วยไม้ รองเท้านารี หรือดอกหน้าวัวชนิดต่างๆ หรือนำไปใช้ในการเพาะปลูกแบบไร้ดิน มีความพรุนสูง มีน้ำหนักเบาทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย มีผิวที่แข็งแรงไม่แตกง่าย เหมาะสำหรับการใช้คลุมดินปลูกเพื่อลดการระเหยน้ำทำให้ดินอุ้มความชื้นไว้ได้นานขึ้น