"ร้านสวนครัว" เป็นร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร มีเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ต้นไม้ เมล็ดพันธุ์ผักสลัด เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์ผักไฮโดรโปนิกส์ กล้วยไม้ เดฟ ขายไม้ไผ่ เมล็ดพันธุ์มากมาย ปุ๋ยและอาหารพืช ธาตุอาหารสำหรับพืช วัสดุปลูกหลากหลายชนิด อุปกรณ์ทางการเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน และรวมถึงสินค้าการเกษตรอื่นๆอีกมากมาย