ถั่วพู กำแพงแสน ศรแดง

฿30

เมล็ดพันธุ์ : ถั่วพู กำแพงแสน

ยี่ห้อ : ศรแดง

จำนวน : 20 เมล็ด

รายละเอียด

เจริญเติบโตดี ต้นแข็งแรง ลำต้นและข้อสีเขียว

ดอกสีขาว ติดฝักดก ผลผลิตสูง


เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง โดยบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด คือผู้นำในบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักของโลก และ ดัชนีระดับภูมิภาคสำหรับทวีปแอฟริกาตะวันออก ดัชนีดังกล่าวยกย่องพันธสัญญาของ อีสท์ เวสท์ ซีด ที่มีต่อเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นหลักฐานอันเด่นชัดที่ปรากฏในทุกมิติในธุรกิจของบริษัท รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ การจัดจำหน่าย การบริการลูกค้า การวิจัยพัฒนา การถ่ายทอดข้อมูลความรู้ และนวัตกรรม บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด ได้จัดลำดับความต้องการของเกษตรกรรายย่อยในการพัฒนาพืชผล ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและได้รับการยอมรับในแวดวงการเกษตรในเรื่องของคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก20 g