ชมจันทร์ ซุปเปอร์มูน เอกะ

฿15

เมล็ดพันธุ์ : ชมจันทร์

สายพันธุ์ : ซุปเปอร์มูน

อัตราการงอก : 85%

จำนวน : 2 กรัม

ยี่ห้อ : เอกะ ฮอร์ติ โปร

รายละเอียด

เกี่ยวกับสินค้า

เมล็ดพันธุ์ ชมจันทร์ ซุปเปอร์มูน เอกะ ฮอร์ติ โปร


ข้อมูลผู้ผลิต

บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด
มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการเกษตร ที่เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ เมล็ดพันธุ์ผัก สินค้ากลุ่มเคมีเกษตรและเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาการเกษตรร่วมกับลูกค้าในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ปรับปรุงพันธุ์ทั่วโลกที่เริ่มเห็นความสำคัญของประเทศเขตร้อนชื้นอย่างประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก10 g