เพอร์ไลท์

เพอร์ไลท์ Perlite เป็นวัสดุธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟ โดยเกิดจากการที่มีน้ำเข้าไปทำปฏิกิริยากับหินอ๊อบซิเดียน มักจะพบตามธรรมชาติ เมื่อถูกเผาจะเกิดการขยายตัว มีการนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรม และเป็นผลผลิตทางการค้าการเกษตรที่มีประโยชน์ เนื่องจากคุณสมบัติที่มีน้ำหนักเบา ในปัจจุบันนิยมนำเอามาใช้เป็นวัสดุปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

แสดง %d รายการ