หินภูเขาไฟ

หินภูเขาไฟ หินพัมมิส Pumice Stone วัสดุปลูกที่ดีมีคุณภาพ เป็นส่วนผสมดินปลูกช่วยฟื้นฟูสภาพดินให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ช่วยเพิ่มปริมาณอากาศในดินปลูกให้กับต้นไม้ ช่วยปรับสภาพดิน ทำให้ดินร่วนซุย มีค่า pH เป็นกลาง เป็นตัวช่วยอุ้มเก็บน้ำให้อยู่ในดินได้นานขึ้น ช่วยรักษาความชื้นในดินได้เป็นอย่างดี