วัสดุเพาะกล้า

วัสดุเพาะกล้า วัสดุเพาะเมล็ด มีด้วยกันมากมายหลายชนิดที่สามารถนำมาเป็นวัสดุเพาะได้ โดยสูตรส่วนผสมหรือการใช้วัสดุในการเพาะของแต่ละท่านมีความแตกต่างกันไป ท่านสามารถเลือกใช้วัสดุเพาะได้ตามความรู้และประสบการณ์ของท่าน เรานำวัสดุรวบรวมมาให้ท่านได้เลือกใช้ด้วยวัสดุคุณภาพดี