วัสดุปลูกแคคตัส

วัสดุปลูกแคคตัส ดินปลูกแคคตัส ส่วนผสมดินปลูกแคคตัส ดิน, หินภูเขาไฟ (Pumice), หินลาวาดำ (Black lava), เพอร์ไรท์ (Perlite), เวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite), ทราย (Sand), พีทมอส (Peat moss), กาบมะพร้าวสับ (Coir) ขุยมะพร้าว, Popper เม็ดดินเผา และอื่นๆ

Showing all 12 results