ผักชี

เมล็ดพันธุ์ผัก ผักชี หลากหลายยี่ห้อและสายพันธุ์นานาชนิด มีทั้งพันธุ์แท้หรือพันธุ์ผสม คัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดีอัตราการเจริญเติมโตสูง เมล็ดพันธุ์แข็งแรงทนต่อโรคพืช ผ่านการคิดค้นพัฒนาและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืชมานานาชนิดที่ตรงกับความต้องการของทุกกลุ่มผู้ปลูก เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เต็มไปด้วยคุณภาพเหมาะกับการปลูกในประเทศไทย