วัสดุปลูก

วัสดุปลูก วัสดุผสมดินปลูก ที่เราจำหน่ายมีหลากหลายชนิด เม็ดดินเผา พีทมอส หินภูเขาไฟ หินเพอร์ไลต์ เวอร์มิคูไลท์ ขุยมะพร้าว กาบมะพร้าว แกลบ วัสดุปลูกพืชทั่วไปและพืชไร้ดิน แคคตัส เฟิร์น กล้วยไม้ พืชไฮโดรโปนิกส์ และอื่นๆ

Showing all 12 results