เพอร์ไลท์ perlite
สวนครัว

เพอร์ไลท์ (Perlite) คืออะไร ใช้กับการเพาะปลูกอย่างไร

เพอร์ไลท์ (Perlite) คืออะไร

เพอร์ไลท์ คืออะไร

เพอร์ไลท์ (Perlite) เป็นหินอสัณฐานภูเขาไฟที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างสูง ( หินอสัณฐาน แปลว่า หินที่มีการเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบในโครงสร้างของหิน ) โดยเกิดจากการที่น้ำเข้าไปทำปฏิกิริยากับหินอ๊อบซิเดียน มักจะพบตามธรรมชาติ เมื่อถูกเผาจะเกิดการขยายตัว มีการนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรม และเป็นผลผลิตทางการค้าที่มีประโยชน์ เนื่องจากคุณสมบัติที่มีน้ำหนักเบาหลังจากผ่านกระบวนการเผาไปแล้ว

เพอร์ไลท์ มีลักษณะอย่างไร

ลักษณะโดยทั่วไปของหินเพอร์ไลท์ (Perlite) เป็นอย่างไร

หินเพอร์ไลท์ มีสมมาตร คือ 7-16 เท่าของปริมาตรเดิม การขยายตัวทำให้หินมีความวาวมากขึ้น และส่งผลต่อการดูดซับฟองอากาศของหิน หินเพอร์ไลท์ที่ไม่มีการขยายตัวแล้วจะมีความหนาแน่นประมาณ 1100 kg/m³ ส่วนหินเพอร์ไลท์ที่มีการขยายตัวแล้วจะมีความหนาแน่นเหลือประมาณ 30–150 kg/m³.

องค์ประกอบหินเพอร์ไลท์ Perlite

องค์ประกอบทั่วไปของหินเพอร์ไลท์ (Perlite)

70-75% ซิลิคอนไดออกไซด์ : SiO 2
12-15% อะลูมิเนียมออกไซด์ : Al 2 O 3
3-4% โซเดียมออกไซด์ : Na 2 O
3-5% โพแทสเซียมออกไซด์ : K 2 O
0.5-2% เหล็กออกไซด์ : Fe 2 O 3
0.2-0.7% แมกนีเซียมออกไซด์ : MgO
0.5-1.5% แคลเซียมออกไซด์ : CaO
3-5% เป็นน้ำหรือส่วนประกอบทางเคมีอื่นๆ (ที่สามารถติดไฟได้ จึงไม่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่าเป็นอะไร)

การใช้งานโดยทั่วไปของหินเพอร์ไลท์ Perlite

การใช้งานโดยทั่วไปของหินเพอร์ไลท์ (Perlite)

หินเพอร์ไลท์ เป็นตัวกรองคุณภาพที่ดีแล้วยังนำไปใช้เป็นดินเบา ซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลก หินเพอร์ไลท์ที่มีขนาดเล็กจะถูกนำไปใช้กับโรงหล่อเย็น เป็นส่วนผสมในปูนซีเมนต์ นำไปเป็นส่วนประกอบของเซรามิกส์ และยังใช้ในอุตสาหกรรมระเบิดด้วย

เนื่องจากการที่ หินเพอร์ไลท์ มีความหนาแน่นต่ำ และราคาถูกจึงถูกพัฒนานำไปใช้ในการค้า เช่น พลาสเตอร์น้ำหนักเบา ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ฉนวน เป็นฝ้าเผดาน และ ตัวช่วยกรองในพืชสวน สำหรับในด้านการเกษตรหินเพอร์ไลท์สามารถใช้ปรับปรุงดิน และยังใช้สำหรับปกคลุมผิวดิน เพื่อป้องกันการเสียหน้าดิน

การใช้งานหินเพอร์ไลท์ Perlite ด้านการเกษตร

การใช้งาน หินเพอร์ไลท์ ด้านการเกษตรมีประโยชน์ดังนี้

ในการรักษาและปรับสภาพของดินที่ใช้ในการเกษตร มีการใช้เพอร์ไลท์ผสมลงไปในดิน เพราะเพอร์ไลท์มีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซึมที่ดี และมีความพรุนในตัวสูง ทำให้สภาพดินเป็นดินร่วน และเพอร์ไลท์ยังสามารถช่วยรักษาความสมดุลย์ระหว่างปริมาณของน้ำและอากาศในดินได้ด้วย
จากผลการทดลองของบริษัทผลิตเพอร์ไลท์ของประเทศญี่ปุ่น พบว่าเมื่อผสมเพอร์ไลท์ลงไปในดิน จะมีคุณสมบัติดังนี้
– ความพรุนของเพอร์ไลท์มีมากกว่าดินเหนียวทั่วไปกว่า 5 เท่า ทำให้มีปริมาณของก๊าซออกซิเจนในดินเหนียวพอต่อความต้องการของพืช
– สามารถกักเก็บความชื้นไว้ได้ดีกว่าดินทรายถึง 4 เท่า ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ดินแห้งจนเกินไป
– ทำให้รักษาความสมดุลระหว่างปริมาณน้ำและอากาศในดิน และทำให้ดินรักษาสภาพไม่ชื้นหรือแห้งจนเกินไป
– ทำให้ดินมีความยุ่ย ไม่จับตัวกันแข็ง
– คุณสมบัติความเป็นฉนวน จะช่วยรักษาอุณหภูมิของดินไม่ให้เปลี่ยนแปลงมาก
– ช่วยรากพืชในการดูดซึมอาหาร
– เนื่องจากมีสภาพเป็นกลาง มีความคงทนต่อปฏิกิริยาทางเคมี สามารถผสมเพอร์ไลท์กับปุ๋ยเคมีทุกชนิดได้
– เพอร์ไลท์จัดเป็นพวกสารอนินทรีย์ เมื่อผสมลงในดินจะมีความคงทนและไม่ผุสลายจากจุลินทรีย์
นอกจากนี้เพอร์ไลท์ช่วยดูดซึมสะสมพวกยาฆ่าแมลงยากำจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมีต่างๆ ที่เกษตรกรเติมลงไปในดินไว้ไม่ให้ซึมหายออกไปจากดินเร็วเกินไป และยังเป็นตัวช่วยลดความเข้มข้นของปุ๋ย และยาฆ่าแมลงที่เติมลงไปในดิน
จากคุณสมบัติต่างๆ ของเพอร์ไลท์ดังกล่าวข้างต้นจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมของประเทศชาติอย่างมาก เพราะการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประเทศ และยังสามารถนำไปปรับปรุงบริเวณที่สภาพดินเสื่อม เช่น ดินที่มีความพรุนต่ำไม่สามารถอุ้มน้ำได้ดี

หินเพอร์ไลท์ Perlite

โดยสรุปแล้ว เพอร์ไลท์ คืออะไรและมีการใช้อย่างไรบ้าง

หินเพอร์ไลท์ เป็นวัสดุธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟ โดยเกิดจากการที่มีน้ำเข้าไปทำปฏิกิริยากับหินอ๊อบซิเดียน มักจะพบตามธรรมชาติ เมื่อถูกเผาจะเกิดการขยายตัว มีการนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรม และเป็นผลผลิตทางการค้าที่มีประโยชน์ เนื่องจากคุณสมบัติที่มีน้ำหนักเบาหลังจากผ่านกระบวนการเผาไปแล้ว เมื่อได้รับความร้อนประมาณ 850-900 องศาเซสเซียล หินเพอร์ไลท์จะเกิดการขยายตัว ส่งผลต่อการดูดซับฟองอากาศของหิน ในปัจจุบันนิยมนำเอามาใช้เป็นวัสดุปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ในระบบ NFT และในการผสมดินปลูกเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินหรือการเพาะเมล็ดพืชอื่นๆอีกมากมาย

 

หากท่านใดสนใจจะลองนำไปใช้สามารถดูขนาดและราคาได้จากลิงค์นี้จ้า คลิกๆ

หรือจะดูวัสดุปลูกอื่นๆสามารถดูได้จากลิงค์นี้จ้า วัสดุปลูก

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามเว็บ suankrua.com เราจะอัพเดทบทความเพิ่มเติมหรือสินค้าเพิ่มอื่นๆอีกในอนาคตขอบพระคุณจ้า